Ads

Hoards of headless zombie są uruchomione amok. Ile z nich możesz zabrać z amunicji?