Ads

Ang mahiwagang dwarf na ito ay nasa isang baliw na gitling para sa maraming mahahalagang jewels. Gaano katagal ka maaaring panatilihin ito?