Ads

Tulungan ang iyong bayani na tumakas mula sa piitan ng kastilyo! Ngunit mag-ingat sa maraming mga nakakulong na panganib na magbabanta sa kanya!