Ads

Ang mga hoards ng walang ulo zombies ay tumatakbo amok. Ilan sa mga ito ang maaari mong alisin sa munisyon?