Ads

Đây là trò chơi mới nhất của chúng tôi gọi là Annie Mermaid vs Princess. Bạn sẽ tìm thấy cô gái của chúng ta trong hai hypostasis, của nàng tiên cá và công chúa. Bạn sẽ giúp cả hai người trong số họ ăn mặc cho một sự kiện đặc biệt trong cuộc sống của họ và cuối cùng quyết định những người bạn thích cô gái của chúng tôi tốt nhất, giống như một nàng tiên cá hoặc giống như một công chúa. Đã vui vẻ chơi Mermaid Vs Princess!