Ads

Vườn thú có động vật nhỏ, hổ non, sư tử non, gấu nâu non và gấu trúc khổng lồ non trẻ. Họ rất năng động và sống động, dẫn đến bẩn trên cơ thể. Đến và giúp họ sạch sẽ và ăn mặc nó, giúp họ tắm và sau đó làm sạch chúng lên, ăn mặc headdresses, kính đeo và dây chuyền cho họ, sau đó ăn cho họ và cuối cùng lưu chúng cho một bức ảnh. Các ảnh đã lưu có thể được xem trên "Bộ sưu tập" được tìm thấy.