Ads

Quân đội của người ngoài hành tinh, robot và quái vật này muốn đặt găng tay tham lam trong trái tim của bạn. Dừng tất cả chúng trong bài hát của họ. Bảo vệ trái tim bằng các khẩu pháo, mìn và nhiều thứ khác trong trò chơi phòng thủ tháp.