Ads

Bạn có thích trò chơi toán học hoặc logic? Nhờ số kết nối thú vị này, bạn sẽ bắt đầu yêu nó! So sánh các số liền kề tương tự để chuyển đổi chúng thành số lớn hơn. Kết hợp nhiều hơn để có được đến 10 và nhiều hơn nữa! Dễ dàng để chơi, khó để làm chủ!